Мајке хришћанке - Олимпијада (Пијада) Пупин

Ово је прича о Олимпијади (Пијади) Пупин, великој мајци, великог сина, Михајла Пупина. Задужила је Олимпијада, не само свога сина, него кроз њега и све нас. Родила је и подигла, мајка сина, за добробит читавог човјечанства, и умрла је, а да није помислила, да је чином рађања и сама постала носилац најсјајније медаље, душом дариване за мајку.