Свети Петар Цетињски XCIV

Текућа преписка митрополита Петра I у току 1830.