Свети Петар Цетињски LIX

2. августа 1814. аустријски генерал Милутиновић доставио је митрополиту Петру I нацрт споразума о уређењу пограничних односа, који се имао склопити између Аустрије и Црне Горе. Народна скупштина на Цетињу одржана 6. августа исте године одбила је овај нацрт споразума. Племенски народни прваци под вођством митрополита Петра I изразили су намјеру да очувају погранични мир са Аустријом, с тим што ће они који наруше погранични мир бити строго кажњени. Одлуке народне скупштине достављене су генералу Милутиновићу.