Црногорска народна ношња

Црногорска народна ношња потиче од немањићке властелинске ношње и као таква представља духовни одјек српског народа кроз историју. Она је памтивјек српског народа у којем је уграђен косовски мит и легенда кроз који су стасавали знаменити црногорски јунаци, каже у разговору за наш радио народни стваралац Драгутин – Драга Перовић. Ова тема била је инспиритивна за његов рад на књизи о црногорској народној ношњи, при чему је посебну пажњу аутор посветио црногорској капи, која се због изразите српске симболике назива и „иконом косовском“. Прилог: Сенка Чоловић.