У току је рестаурација икона у ЦО Дубровник

Прва фаза рада на пројекту уређења икона у Музеју икона у Дубровнику, при Цркви Благовјештења, а у оквиру донације господина Бориса Пешка, успјешно је завршена. Након увида у богати, нажалост веома оштећени фонд икона, било да се налазе у музеју или се налазе у Цркви, констатовано је да је свима потребна рестаурација. Предност у избору , због стања очуваности и важности, дата је иконама из цркве. У договору са управом и оцем Гораном Спаићем, одабрано је 15 икона значајних у иконографском и историјском погледу, веома оштећених. Сад обновљене оне ће достојно репрезентовати иконопис, било где се излагале. За наш радио о обнови икона говори пр. др. Аника Сковран.