О језику роде да ти појем CLXVIII

Подсјећамо се приче Момира Војводића  о  знаменитом српском пјеснику Стевану Раичковићу.