О језику роде да ти појем CLXII

У новом издању емисије говоримо о књизи „Берачи месечине“ Тодора Живаљевића Величког сам надимак овог савременог пјесника говори да је из Велике, једног од највећих српских стратишта, током Другог свјетског рата.