О језику роде да ти појем CLVII

Кратки циклус о пјесништву Момира Војводића поводом годишњице његовог упокојења заршавамо овом емисијом.