Рађајте се и множите се XXXVI

Разлика између дјечака и дјевојчица по питању понашања, реакција, интересовања, начину и организацији игре, емотивних реакција запажају се још у раном дјетињству.

Улога родитеља је да током процеса васпитања мотивишу осјећаје женствености код дјевојчица и мужевности код дјечака.

Тема вечерашње емисије је разлика у васпитању дјечака и дјевојчица.