О језику роде да ти појем CXXXV

Ово издање издање емисије посвећено је Бранку Ћопићу. О његовом књижевном раду и животу који је трагично окончан највише због тога што га је стигао прогон „јеретичке приче“ и свједочења истине у времену комунизма, говори професор српског језика и књижевности Иван Луковац. Претходно издање ове приче није у потпуности реализовано због техничких сметњи које су се догодиле приликом емитовања.