О језику роде да ти појем CI

На празник Сретење у просторијама Матице српске – Друштва чланова у Црној Гори представљен је зборник „Српско језичко наслеђе на просторима данашње Црне Горе“. професорице Јасмине Грковић Мејџор. Публици се обратио проф. др Драго Перовић, који је најавио садржај вечери и рецезента књиге проф. др Јелицу Стојановић.