Вјером кроз живот, 5. фебруар 2013

Eмисија о животу и раду особа са инвалидитетом
У овој емисији слушајте:
- У Подгорици је 4. фебруара промовисан пројекат "Социјална димензија у високом образовању" којег заједнички реализују Удружење младих са хендикепом из Црне Горе, Србије и Македоније - помаци на овом пољу су видљиви али далеко од задовољавајућих.