Вјером кроз живот, 1. јануар 2013

У овом издању слушајте:
У мултимедијалној сали библиотеке за слијепе Црне Горе одржано вече Бранка Бања Николића, познатог интерпретатора забавне и народне музике из Подгорице.
Предрасуде о људима без вида, рушио je музиком и својим препознатљивим гласом.