Вјером кроз живот, 25. децембар 2012

У овој емисији слушајте:
- У школи ''Милан Петровић'' из Новог Сада лицима са инвалидитетом пружа се могућност образовања кроз Основну и Средњу школу: Резултатима препознати у читавој Војводини.
- Интервју са Иваном Костовим, координатором Информатичког центра у Медицинској школи у Београду: Све је већи број слијепих који користе савремена помагала.
- Разговор са Жељком Ковачевићем , студентом из Београда: ''Хоћу и међу видећима да будем понајбољи''.