Вјером кроз живот, 4. децембар 2012

Обиљежен међународни дан лица са инвалидитетом.
Oдлуком Генералне скупштине УН трећи децембар је проглашен за међународни дан особа са инвалидитетом. Тим поводом, организације које окупљају лица са инвалидитетом и баве се заштитом и унапређењем њихових права јавности су се обратили прогласом у којем указују да положај ове популације у Црној Гори није на задовољавајућем нивоу. Посебно су апострофиране примједбе на предлог задлога о социјално и дјечијој заштити.