О језику роде да ти појем ХL

Тема нове емисије „О јeзику роде да ти појем" је Лаза Костић и његова поезија. О једној од најљепших пјесама српског језика, пјесми Santa Maria della salute говори пјесник Будо Дубак.