О језику роде да ти појем ХХХIV

У овом издању емисије О језику роде да ти појем, ријеч је о Милану Ракићу, једном од најзначајнијих српских пјесника и дипломата.