Свети Петар Цетињски LXXXIV

Митрополит Петар I 1825. одређује свог синовца Ђорђа Савова за насљедника и упућује га на школовање у Петроград. Руски цар одређује митрополиту Петру I сталан износ пензије, који му се има исплаћивати три пута годишње.