Свети Петар Цетињски LXXXII

Пројект исељавања сиромашних породица из Црне Горе у Банат није ревитализован усљед негативног става аустријских власти. Преписка између Митрополита Петра Првог и окружног поглавара у Котору по том питању.