"Анђео осветник - Поп Јако Вулетић"

Представљена је књига Анђео осветник - Поп Јако Вулетић, аутора Воја Вулетића. Опширније у прилогу Славка Живковића.