На крају видјела XLVII

Најновија емисија На крају видјела говори на тему ИСКУСТВО ПИСАЊА.