На крају видјела XLVI

Најновија емисија На крају видјела, говориће, дакле, о БЕСКРАЈНОСТИ ДРУГОСТИ, додирујући пјесму Најбељи Голуб, од пјесника Пол Целана.