На крају видјела XLIII

У најновијој емисији НА КРАЈУ ВИДЈЕЛА, бавићемо се проблематиком ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ БИЋА, и/или ОНТО-ДИГИТАЛИЗАЦИЈОМ која поприма најрадикалније облике и исказе, какви су тероризам и гетоизација, усамљеност БИЋА и празан ход ИСТОРИЈЕ: