На крају видјела XLI

Тема ове емисије говори о ПИСМУ и ФРАНЦ КАФКИ.