На крају видјела XLII

Тема емисије XLII, говори, дакле, о АРТУР АДАМОВУ.