На крају видјела XXII

Тема нове емисије На крају видјела, говориће о РАДОСТИ, Господњем дару који се прима у бескрају.