На крају видјела XVIII

У данашњој емисији На крају видјела, говорићемо о Жељи, о неименљивости жеље која никада није нешто конкретно, одређено, строго подвучено, али ни апстрактно, као што јесте изоловано, једно и јединствено, и тајно – могуће које је истовремено и Да и Не, стварно и не стварно – никад и ничим поновљиво, будући да се жели изван времена и простора, у духу воље, који не признаје диобу рационалног и ирационалног, крећући се као пулс унутар жеље.