Православна Русија CLII

Емисија је посвећена књизи „Људи српске цркве“ наше сестре у Христу Светлане Алексејевне Луганске и њеном самопрегорном раду на упознавању Руса са српском културом, са сложеном судбином Српске цркве и српског народа, њеном свједочењу праве истине о Србима.