О језику роде да ти појем ХLVIII

О књижевном дјелу Стефана Митрова Љубише и његовом значају за књижевно - језичку историју српскога народа говори Перивоје Поповић.