Катихезе Светог Кирила Јерусалимског XXII

Катихезе Светог Кирила Јерусалимског откривају нам дух древне Цркве и њену методологију преношења вјере на просвјетљиване-Оглашавање и на новопросвијетљене - Крштене. Свједоче шта се преноси и предаје и како се преноси. Будући да је наше вријеме по много чему слично првим вјековима вјековима Хришћанства-положај Цркве и однос других према њој-то једно дубље проучавање метода древне Цркве од огромног је значаја за нас. Враћање извору увијек је неопходно за саму срж Цркве и Њеног органског односа према свим манифестацијама црквеног живота. Ове Катихезе су необично важне, јер су оне у ствари нека врста методских јединица. Оне су и предавање и проповјед у исто вријеме. И догматика, и етика, и аскетика, и психологија. И литургика. Шта то значи? Приступ њихов је цјеловит, оне не дијеле човјека, не дијеле ни Бога; не одјељују етос ни од Бога ни од човјека.

Емисија у којој се бавимо катихезама Светог Оца нашег Кирила, Архиепископа Јерусалимског.

У овој емисији читамо мистагошке Катихезе, Двадесет прву, Двадесет другу,Двадесет трећу, које су говорене у Јерусалиму.

У мистагошкој Катихези Двадесет првој, која је уједно трећа тајноуводна, говорио је о Миропомазању, и користио је текст из прве посланице Јованове из 2.главе од 20-28. стиха.

У мистагошкој Катихези Двадесет другој, која је четврта тајноуводна, Свети кирило говорио је о Тијелу и Крви Христовој, и користио је текст из Прве Посланице Коринћанима из 11. главе од 23. стиха до краја главе.

У мистагошкој Катихези Двадесет трећој, која је последња тајноуводна, и користио је текст из прве Петрове посланице од почетка 2.главе до краја. Ова пета мистагошка Катихеза је уствари укратко излагање-и тумачење-поретка Јерусалимске Св. Литургије у Кирилово вријеме (половина 4.вијека).