Мала црква CLXIX

О манастирској тишини, молитви, послушањима, о духовницима говори Владимир Марковић који је посjетио бројне манастире не само у Србији, већ и у многим другим земљама. Упознао је бројне духовнике, за манастире каже да су му друга кућа.