Интервју са проф. Недељком В. Јовићем психологом из Београда

Интервју са професором Недељком В. Јовићем, психологом из Београда. Тема разговора је књига „Породица, како је сачувати, отац љубави и повјерења“ чији је аутор професор Јовић. Извор: Радио Искон.