Светлана Стевић Вукосављевић - Тешко жали на истоку Сунце