Audio by title sveti_petar_cetinjski_58

Свети Петар Цетињски LVIII

14:31 минута (2.49 МБ)

23. јула 1814. Црногорци су напали аустријску пограничну чету. Преписка између аустријског генерала Милутиновића и митрополита Петра I о нередовном стању на црногорско - аустријској граници. На Цетињу је одржан скуп на коме су главари Катунске и Ријечке нахије донијели одлуку да ће строго казнити сваког ко би угрозио животе или имовину аустријских поданика. Сукоб између Црмничана и Паштровића са губицима на обје стране.