Audio by title pravoslavna_rusija_186

Православна Русија CLXXXVI

28:29 минута (4.08 МБ)

Поводом Године књижевности у Русији, слушате разговор са теоретичарем и историчарем древноруске књижевности Александром Николајевичем Ужанковим, који објашњaва шта руску књижевност чини великом.