Audio by title izlozba_o_kalemegdanu

„Унутрашње уређење – културни слојеви“

4:51 минута (712.49 КБ)

На пет стаклених паноа, висине два и ширине једног метра, распоређених на простору испред Дефтедарове капије, представљена је историја Горњег града калемегданске тврђаве. Ових пет паноа, али и маркирани раније откопани и конзервирани зидови испред Дефтедарове капије, чине изложбу под називом „Унутрашње уређење – културни слојеви“ која је отворена 7. септембра. На паноима, хронолошки је саопштена историја Београдске тврђаве од најстаријих времена, на српском и енглеском језику, а све је то допуњено гравурама, картама, скицама и фотографијама.