Српска теологија у ХХ вијеку

На Православном богословском факултету  у Београду у петак 23. децембра одржан је научни скуп под називом „Српска теологија у ХХ вијеку,  фундаменталне претпоставке теолошких дисциплина у европском контексту - историјска и савремена перспектива". На пријеподневном и поподневном дијелу овога скупа одржаног у факултетској зборници, саопштења је подннијео  21 истраживач.