Свети Петар Цетињски LXII

Преписка између Митрополита Петра I и Аустријског генерала Милутиновића.У децембру 1814.митрополит Петар I пише генералу Милутиновићу да није у могућности да сузбије самовољу Црногораца и обезбиједи апсолутан мир на граници са Аустријом, јер у Црној Гори нема органа државне власти који би успоставили правни поредак у земљи.