Јерусалим од злата XXIII

Душан Павловић у име Републике Српске учествовао је на семинару у Државном музеју Аушвиц - (Birkenau) од 3. - 8. новембра, о чему говори за ово издање емисије.