Православна Русија CCXVI

Слиједи наставак разговора са Радојком Тмушић Степанов, професором руског језика и књижевности, публицистом и новинаром, која каже да је њен задатак да промовише руски језик и културу у српском народу.