Музичка енциклопрдија CL

У емисији "Музичка енциклопедија" можете чути музику филмског композитора Бојана Адамича. Прилог припремила Марија Станишић.