Православна Русија CLXXXVI

Поводом Године књижевности у Русији, слушате разговор са теоретичарем и историчарем древноруске књижевности Александром Николајевичем Ужанковим, који објашњaва шта руску књижевност чини великом.