Музичка енциклопедија CXLVIII

У емисији "Музичка енциклопедија" можете чути музику филмског композитора Стив Џаблонског. Прилог припремила Марија Станишић.