Музичка енциклопедија CXLIV

У емисији "Музичка енциклопедија" можете чути музику филмског композитора Клаус Баделта. Прилог припремила Марија Станишић.