Музичка енциклопедија CXXXVIII

У емисији "Музичка енциклопедија" можете чути музику филмског композитора Франц Ваксмана. Прилог припремила Марија Станишић.