Музичка енциклопедија CXXXI

У емисији "Музичка енциклопедија" можете чути музику филмског композитора Алфредa Њумана. Прилог припремила Марија Станишић.