Музичка енциклопедија LXI

У емисији "Музичка енциклопедија" сазнајте нешто о џез музичару Телониасу Монку. Прилиг припремила Марија Станишић.