Музичка енциклопедија XLIX

У овом издању емисије "Музичка енциклопедија" ријеч је о композитору Арону Копленду. Прилог припремила марија Станишић.