На путевима Отаца XXIII

Један од оних светих Отаца Цркве Христове кога зовемо Великим, Свети Атанасије Велики је тема ове емисије. Говоримо о његовом значајном спису "О ОЧОВЕЧЕЊУ БОГА ЛОГОСА". У претходној смо говорили о разлозима очовечења Бога Логоса, а у овој говоримо о начинима којима се остварује циљ очовечења.