На путевима Отаца XIX

Тертулијан је први значајни западни теолог. Без обзира што је завршио у јереси монтанизма, његов богословски рад је веома значајан за разумијевање ранохришћанског богословља. Његова еклисиологија је веома слична еклисиологији Светог Иринија лионског а поготов је за нас веома важно учење о Светој Тројици.